Lisää oppimisesta

12.06.2013

KYLLÄ SE ENNEN TÄMÄN OSASI

"Ei, pysy siellä nyt, paikka", huutaa Antti Flegulle ja lähtee raijaamaan koiraa takaisin paikallaoloon. "Minä en tajua mikä sitä vaivaa, ennen se pysyi ihan hyvin paikallaan ja nyt se lähtee sieltä jo ennen kuin ehdin edes kymmenen metrin päähän. Se tietää ihan hyvin mitä sen pitäisi tehdä, mutta pelleilee ja pilailee kustannuksellani", Antti kiukuttelee kouluttajalle. Osaako Antin koira todellakin paikallamakuun, tekeekö se kiusaa omistajalleen vai mistä johtuu, ettei Flegu enää teekään aiemmin oppimaansa asiaa?

SIIRTOVAIKUTUS

Siirtovaikutus eli transfer on tuttu ilmiö jokaiselle koiraa kouluttaneelle. Transfer tarkoittaa, että yhden asian oppiminen vaikuttaa toisen asian oppimiseen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Lisäksi se voi olla eteenpäin tai taaksepäin suuntautuvaa. Siirtovaikutusta tapahtuu ihmisilläkin sekä tahattomasti, että tahallisesti. Kun transferin lainalaisuudet tunnetaan, voidaan koulutuksessa pyrkiä lisäämään positiivista ja välttämään negatiivista siirtovaikutusta. Oppiminen voi helpottaa saman harrastuslajin sisäisiä suorituksia tai oppimisvaikutukset voivat mennä ristiin eri harrastuslajien kesken.

HELPPO OPPIA

Positiivinen proaktiivinen siirtovaikutus tarkoittaa, että joku aiemmin opittu asia helpottaa myöhempää oppimista. Kun koira on opetettu tottelevaisuudessa pysähtymään liikkeestä, sille on myöhemmin helpompi opettaa agilityn alastulokontaktit pysäyttämällä koira. Tai kun koira on opetettu antamaan tassua, se on helpompi opettaa painamaan flyball-laatikkoa tassun kanssa. Esimerkkejä on satoja ja positiivista proaktiivista transferia tapahtuukin usein ihan huomaamatta. Useampaa lajia harrastaneet ovat varmasti huomanneet kuinka paljon hyötyä uudessa lajissa on muissa lajeissa aiemmin opituista taidoista.

ONPAS VAIKEAA

Negatiivinen proaktiivinen siirtovaikutus tarkoittaa, että jokin aiemmin opittu asia vaikeuttaa uuden asian oppimista. Vesipelastuksessa yksi hankalimmista liikkeistä on vienti. Kun koira on pennusta asti opetettu tuomaan kaikki esineet omistajalle, sille on myöhemmin huomattavasti vaikeampaa opettaa viemään niitä poispäin ohjaajasta. Toinen esimerkki voisi olla koira, jolle on jäljestyksessä opetettu ilmaisemaan vieraan ihmisen hajuiset kapulat. Saman koiran siirtyessä toko-puolelle tulee tunnistusnoudon opetuksessa ongelmia, kun koiran pitäisi jättää vieraan ihmisen hajuiset kapulat rauhaan ja valita joukosta ohjaajan hajuinen kapula.

NYT SEKIN ONNISTUU

Positiivinen retroaktiivinen siirtovaikutus tarkoittaa, että jokin myöhemmin opittu asia helpottaa aiemmin opitun asian muistamista tai parantaa aiemmin opittua suoritusta. Koira ei osaa agilityn A-esteen kontaktia. Sille opetetaan puomi ja koska koiran on helpompi pysähtyä siinä etutassut maahan, koira oppii kuinka kontakti tulisi suorittaa. Puomin kontaktin oppiminen helpottaa myös aiemmin ongelmia tuottaneen A-esteen kontaktin suorittamista oikein. Toinen mallitapaus on koira, joka pysyy koko ajan ohjaajan lähellä agilityssä. Kun koiralle opetetaan eteenmeno tottelevaisuudessa, se parantaa myös agilityssä ohjaajasta irtoamista.

ANTTI JA FLEGU

Negatiivinen retroaktiivinen siirtovaikutus tarkoittaa, että jokin myöhemmin opittu asia vaikeuttaa aikaisemmin opitun asian muistamista. Koiralle opetetaan ensin seuraamisesta istuminen. Kun se onnistuu hyvin, aletaan opettaa seuraamisesta maahanmenoa. Hetken kuluttua huomataan, että koira ei enää välttämättä osaakaan istua käskystä, vaan voi senkin kuullessaan tarjota maahanmenoa, jota on viimeksi harjoiteltu. Maahanmenon oppiminen on heikentänyt istumisen osaamista. Mikäli koira ei osaa kumpaakaan kunnolla, vaan tarjoaa satunnaisesti molempia, puhutaan molempiin suuntiin tapahtuvasta negatiivisesta transferista.

SENAT SAKAISIN

Negatiivinen siirtovaikutus on tavallisin ongelmien aiheuttaja koulutuksessa. Hyvä kouluttaja osaa ottaa huomioon mitkä asiat tukevat toisiaan. Näitä asioita kannattaa harjoitella samalla harjoituskerralla. Samankaltaisia asioita, jotka sekoittavat toisiaan, tulisi harjoitella eri treenikerroilla. Ihmisilläkin menee vieraiden kielten sanat helpommin sekaisin, mikäli niitä opiskellaan aina peräkkäisillä tunneilla. Samaten sekoitamme sanoja helpommin, jos aloitamme useamman vieraan kielen opiskelun yhtä aikaa. Alkuopetuksessa esim. maahanmenon, istumisen ja seisomisen opettamista ei kannata aloittaa yhtä aikaa, eikä harjoitella samalla harjoituskerralla.

YLIOPPIMINEN

Kun koira osaa jonkin asian hyvin, sen on helpompi oppia tekemään sama toiminta myös toisenlaisessa yhteydessä. Koira, jolle on opetettu olemaan hyppimättä omistajaa vasten, on helpompi opettaa olemaan hyppimättä myös vieraita ihmisiä vasten. Positiivista siirtovaikutusta voidaan lisätä harjoittelemalla koiran kanssa vaihtelevissa paikoissa, ettei se yhdistä jotain käskyä vain tietynlaiseen tilanteeseen ja ympäristöön. Tutkimusten mukaan (Hall, 1976) ylioppiminen helpottaa opetettavien asioiden erottelua toisistaan. On siis parempi opettaa yksi asia kerrallaan kunnolla, kuin opettaa kahta samankaltaista asiaa yhtä aikaa.

Kirjoittaja: Janita Leinonen
Julkaistu Koirapostissa